Recent publications

Please select one or more authors to see their list of publications.
In the case if you would like to have a look at the total list of
publications for last year, please click here first  

Akimov, Valeriy
Alexandrovich, Nikolay
or Aleksandrovich
Anufreychik, Konstantin
Arefiev, Vadim
or Aref'ev
Buntov, Michael
Burenin, Rodion
Chelovekov, Ivan
Chulkov, Ilya
Churazov, Eugene
Denisenko, Denis
Filippova, Ekaterina
Finogenov, Alexis
Gilfanov, Marat
Grebenev, Sergey
Grebeneva, Elena
Kaniovsky, Alexander
Konovalov, Alexey
Kotov, Oleg
Krivonos, Roman
Kuznetsov, Alexander
Kuznetsov, Sergey
Kuzmin, Alexey
Lapshov, Igor
Levin, Vasiliy
Lutovinov, Alexander
Markevich, Maxim
Melioranskiy, Arkadiy
Mescheryakov, Alexander
Mol'kov, Sergey
Nesterov, Vadim
Nikiforov, Andrey
Pavlinsky, Michael
Revnivtsev, Michael
Sazonov, Sergey
Semena, Nikolay
Semenov, Alexander
Shtykovsky, Pavel
Sunyaev, Rashid
Sychev, Andrey
Terekhov, Oleg
Timonin, Denis
Tkachenko, Alexey
Trudolyubov, Sergey
Tsygankov, Sergey
Vikhlinin, Alexey
Voevodkin, Alexey
Yascovich, Alexander

 
Logic: 
AND OR
 
From:  2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
To:  2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

High Energy Astrophysics Dept. at IKI
Send your comments to webmaster
Last updated : Jan 7, 2001